Petition(s) to support family rights in Sweden, against social services abuses

Petition(s) to support family rights in Sweden, against social services abuses

July 7, 2011
in Category: Uncategorized
0 1462 0

 These are two parallell petitions I wrote in Swedish and English, on the topic of family rights.

 Let our children go! For a complete overhaul of Swedish family policy

Every year, over 20,000 children are seized by child welfare in Sweden. In a country that is regarded to have come so far in its welfare development, is this really necessary? On average, more than 15,000 children reside in foster care in Sweden, or a little more than 1% of the total underage population. Why this high number?

 Släpp våra barn fria! För en grundläggande reform av svensk familjepolitik

Varje år omhändertas över 20 000 barn i Sverige, eller drygt 1 på 80, av den totala omyndiga befolkningen på strax under två miljoner. I ett land som anser sig ha kommit så långt med sin välfärdsutveckling, ska detta verkligen vara nödvändigt? Medelbeläggningen i samhällsvården brukar vara strax över 15 000. Varför en så hög siffra?

, , ,
Daniel Hammarberg

View my other posts